Leiden Asia Centre

Het LeidenAsiaCentre genereert nieuwe kennis over het moderne Azië die beantwoordt aan een directe maatschappelijke vraag. Onderzoek en activiteiten vinden plaats binnen de drie kernthema’s: ‘Europa en Azië’, ‘Mensen, rechten en mensenrechten’ en ‘Levensstijl en cultuur’.

leidenasiacentre.nl »