DoorZien adviesgroep

Als samenleving staan we voor opgaven op vele thema’s. Denk aan: wonen en leefomgeving, zorg en welzijn, onderwijs en arbeidsparticipatie, veiligheid en sociale zekerheid. Klimaatverandering, energietransitie, digitalisering, internationalisering vergroten de opgaven voor mensen en organisaties.

DoorZien adviesgroep »